Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Gamenohutructuyen.com. Khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây:

1. Chấp Thuận Điều Khoản Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi.

2. Thay Đổi Điều Khoản Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật các thay đổi.

3. Sử Dụng Trang Web

  • Bạn cam kết không sử dụng trang web này cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc không được phép theo luật pháp hiện hành.
  • Bạn không được phép phát tán virus, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã độc hại nào khác thông qua trang web này.

4. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  • Mọi nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa và logo, thuộc quyền sở hữu của Gamenohutructuyen.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Bạn không được phép sao chép, phân phối lại hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

5. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm Gamenohutructuyen.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

7. Luật Áp Dụng Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

i9bet popup